Monthly Archives: 2006年7月

急功近利

      看报纸,央视二台《梦想中国》栏目的总统筹周稚舜宣布退出。     不 … 继续阅读

发表在 闲言碎语 | 留下评论

战略与战术(系统与局部)

      任何一件事情都有它的两重性,好和坏。     这几天看了《世纪战争》 … 继续阅读

发表在 闲言碎语 | 2条评论

北方之行-2006年

《北方之行》                                   … 继续阅读

发表在 北方之行 2006, 专题 | 留下评论